ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
Toegang tot kennisdomeinen
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland

Vraag en antwoord


In deze rubriek willen wij zoveel mogelijk antwoorden geven op vragen die professionals hebben over ontwoekeren. Help ons mee de vragenlijst uit te breiden, zodat we zoveel mogelijk kennis kunnen delen met elkaar.

IS EEN GARANTIEPOLIS GEEN WOEKERPOLIS?
Een garantiepolis en/of spaarpolis kan altijd kenmerken van woekerpolissen hebben. Zoals een te dure ORV, te hoge kosten, verzwegen kosten. Individueel claimen lukt niet met deze polissen. Collectief claimen wel. Voor toekomstige verbetering is van belang de garantie goed te analyseren. 

WANNEER AANMELDEN VOOR EEN MASSACLAIM?
Altijd!

WANNEER AANMELDEN VOOR INDIVIDUELE CLAIM?
U kunt met het ODIN ClaimPakket voor uw eigen klanten een berekening maken. Consumenten kunnen zich ook bij ODIN rechtstreeks melden voor een rapport integraal ontwoekeren. Als uit deze berekening komt dat het netto claimpotentieel hoger is dan ca. € 5.000, is een individuele claim interessant. 

KAN IK DE ORV UIT DE POLIS HALEN?
Ja, het best of class flankerend beleid geeft aan dat verzekeraars hier ook kosteloos aan moeten meewerken. De meeste verzekeraars doen dat ook, vaak zelfs tegen actueel tarief. De ORV kan los van de polis worden voortgezet, zonder medische waarborgen. De meeste verzekeraars proberen dit tegen gelijkblijvende dekking te doen (in de polis is het nu meestal een annuïtair delande dekking), maar dat is niet verplicht.

HOE WERKT DAT MET EEN VERPANDE ORV?
Daar loopt u tegen een flinke uitdaging aan. De bank ziet dit vaak als een nieuwe constructie (polis is immers gesplitst) en probeert een nieuw advies te verkopen. Heel erg vervelend. Sommige banken werken wel mee. Banken vragen € 250,00 voor de wijziging. Administratief is dit vaak een intensief en langdurig traject. Trek er zeker drie maanden doorlooptijd voor uit.

NIEUWE PREMIE EXCL. ORV PREMIE?
Er is veel onduidelijkheid over de nieuwe premie na splitsing van de ORV. Volgens onze informatie mag de premie van de polis excl. de ORV gewoon 100% worden voortgezet. De nieuwe ORV premie komt er dan bovenop. Dit geeft klanten extra ruimte om meer vermogen op te bouwen in de nieuwe constructie. Maar het is natuurlijk altijd mogelijk om de premie ook echt te splitsen, de inleg voor vermogen wordt dan lager.

HYPOTHEEK INTERN OMSLUITEN OF OVERSLUITEN?
Vaak willen klanten van de belegging af in een hypotheekconstructie. U kunt dan oversluiten naar een externe partij, maar vaak is dit onnodig en duur. Een eenvoudigere route is om de hypotheek intern om te sluiten. Het grote voordeel is dat er dan geen taxatie, notariskosten of inkomenstoets aan te pas komen. Met name dat laatste maakt het voor veel meer mensen mogelijk van de polis af te komen. Uitgangspunt is dat maximaal 50% van de WOZ waarde aflosvrij mag blijven. De overige 50% kan annuïtair worden afgelost, waarbij de poliswaarde op dit deel wordt afgelost. Er wordt een losse ORV gesloten of bij medisch verleden de oude polis los voortgezet zonder medische waarborgen. De economische looptijd en rentevaste periode blijven allemaal gelijk.

DE VERKAPTE AFLOSVRIJE METHODE
Vaak leidt de 50% aflosvrij eis er toe dat er zoveel moet worden afgelost dat dit niet meer haalbaar is voor de klant. Een alternatief is dan de wijziging aan te vragen op basis van de verkapte aflosvrije methode. Hierbij maakt u een berekening van de eindwaarde van de vermogensopbouw alsof de voortzetting verder plaats vindt via een bankspaarhypotheek. De uitkomst is dan de minimale aflossing. 

HYPOTHEEK INTERN OMSLUITEN NAAR BANKSPAREN
Bij sommige geldverstrekkers is het nog mogelijk om de woekerpolis fiscaal (indien KEW) geruisloos in te brengen in een bankspaarhypotheek. Voor klanten die zoeken naar de maximale renteaftrek is dit een alternatief voor annuïtair aflossen. Het is wel een arbeidsintensief traject en per geldverstrekker zijn er andere regels voor inbreng en voortzetting. In alle gevallen moet je de originele looptijd van de polis aanhouden. De ORV wordt weer los gesloten. Omdat de nieuwe banskpaarrekening vaak niet de minimaal verplichte aflossing bereikt, wordt soms aanvullend een annuitair deel gesloten. Maar er zijn ook explain regels waardoor dat soms weer niet hoeft. Reken op zeker 5 uur extra werk.

FISCAAL GERUISLOOS VOORTZETTEN
Polissen kunnen in diverse fiscale regimes zitten en het kan wenselijk zijn om de polis fiscaal geruisloos voort te zetten in andere producten. Bij de bankspaarhypotheek is dit mogelijk (zij het soms beperkt). Als de (hypotheek)polis in box drie (oud regime) zit, zijn de mogelijkheden inmiddels flink uitgedund, maar het kan wel. Direct aflossen op het annuïtaire hypotheekdeel van een afgekochte KEW/BEW/SEW kan tot ongewenste effecten leiden. Er bestaat veel onduidelijkheid over deze aanpak, terwijl het toch eigenlijk gewoon fiscaal neutraal zou moeten kunnen.

LIJFRENTEPOLISSEN
Deze kunnen relatief eenvoudig worden voortgezet in een ander product (beleggen of sparen). Een eventuele ORV kan worden losgekoppeld of nieuw gesloten. Het is ook mogelijk om de waarde deels naar banksparen en deels naar beleggen om te zetten. Geef dit duidelijk aan op de afkoopbrief. En vergeet de dubbelcheck op jaarruimte niet als premie ook wordt voortgezet.

DOORLOOPTIJDEN
Vooral bij hypotheekpolissen zijn er veel potentiële tegenslagen. Banken en verzekeraars die niet met elkaar (willen) communiceren, maanden wachten op een PSK, aanbieders die fout op fout stapelen, klanten die procedures niet nauwkeurig opvolgen en ontpandingsaktes die lang op zich laten wachten. Het is bekend dat een interne omsluiting van een woekerpolis wel tot anderhalf jaar kan duren! Bereid uw klant voor op een doorlooptijd van minimaal 3 tot 6 maanden.

BANKEN INDIVIDUEEL
Hieronder geven we een opsomming van bekende (vervelende) situaties bij banken bij intern omsluiten van de hypotheek. Doe er uw voordeel mee. In het algemeen gesteld gaan omzettingen naar annuïtair vaak een stuk makkelijker dan meer complexe constructies.

  • RABOBANK werkt met veel ingehuurde adviseurs waar flink kwaliteitsverschil in zit. Doorlooptijden van 12 maanden zijn heel normaal. De kennis en hulpvaardigheid per kantoor verschilt enorm. Uiteraard neemt de Rabobank uw advies niet over, maar gaat alles zelf opnieuw doen. Controleer dat advies! Rabobank doet het hersteladvies nog wel gratis.
  • SNS Bank is momenteel echt een ramp. Er gaat heel veel fout in de procedures. Er is bitterweinig medewerking om het probleem op te lossen. Doorlooptijden zijn extreem lang.
  • ABN/AMRO; het is hier volstrekt onmogelijk om iets voor uw klant te betekenen als u geen directe aansluiting hebt. Zodra ze in de gaten hebben dat u geen aanstelling hebt weigert men u te woord te staan. Maar er is een escape. Laat uw klant eerst via de site de kennis en ervaringstoets afleggen (maakt niet uit wat je invult) en aangeven dat de klant execution only wil aanpassen. Daar krijgt de klant een bevestiging van. Vervolgens dicteert u wat de klant wil en wordt de zaak keurig uitgevoerd door ABN/AMRO. Elke actie duurt alleen extreem lang en er worden regelmatig fouten gemaakt, controleer dus alles goed.
  • OBVION; als u niet tot de happy few behoort die zaken met ze mag doen.....vergeet het maar. Omdat execution only ook niet mogelijk is, moet u zich wenden tot de oude adviseur. Ja, en die ziet natuurlijk zijn kans schoon om dan een leuke omzet te pakken. Vaak een stuk duurder dan u heeft geoffreerd, want hé.....concurrentie? Als u Obvion intermediairs kent die execution only willen muteren, geef dat dan s.v.p. aan ons door. We hebben er regelmatig vraag naar.
  • FLORIUS is wat mutaties betreft (waaronder ook intern omsluiten) goed te doen, bijvoorbeeld via serviceprovider. Maar zoals u wellicht weet is oversluiten naar Florius alleen weggelegd voor wie nu nog een aanstelling heeft.
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
KennisdomeinenToegang tot evenementenkalenderToegang tot vacaturebank
Stichting ODIN • Postbus 2081 • 7301 DB Apeldoorn • info@stichting-odin.nl
homecontactcopyrightdisclaimer