ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
Toegang tot kennisdomeinen
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland

Flankerend beleid


Wie aan de slag gaat met ontwoekeren, komt al gauw de term 'flankerend beleid' tegen. En wie nog dieper graaft ontdekt ook dat er een 'best of class flankerend beleid' is. Wat is het en wat kunt u er mee?

In 2011 heeft de minister van Financiën een overzicht gemaakt van punten die het overstappen van een beleggingsverzekering naar andere producten makkelijker maken. Dit heeft de minister gedaan op verzoek van de Tweede Kamer.

Dit verzoek van de Tweede Kamer had te maken met het feit dat in de media al sinds 2006 reuring ontstond over de slechte ontwikkeling van miljoenen beleggingsverzekeringen. Vast stond dat:

 1. de totale kosten te hoog en intransparant waren
 2. de mogelijkheden om het product te verbeteren zeer beperkt waren
 3. de informatie en het advies over de producten tekort schoot

Verzekeraars hebben naar aanleiding van alle ophef en onder druk van de politiek vervolgens diverse maatregelen getroffen (o.a. de Wabeke aanbeveling), waardoor een flankerend beleid ontstond. In 2011 heeft de minister van Financiën dat flankerend beleid van de zes grote verzekeraars onder de loep genomen om het effect daarvan te beoordelen.

Omdat er flinke verschillen zaten in de diverse regelingen, heeft de minister van Financiën in 2011 een 'best of class' lijst van tien punten gemaakt en de branche opgelegd zich daar zoveel mogelijk naar te richten. Sindsdien wordt periodiek gecontroleerd of verzekeraars aan die 'best of class' lijst voldoen.

De 'best of class' is gestoeld op drie uitgangspunten:

 1. De klant weet wat hij heeft
 2. De klant weet wat hij krijgt
 3. De klant is voor de toekomst beter af


Dit zijn de tien punten uit de 'best of class'

 • Verzekeraars verstrekken klanten begrijpelijke en bruikbare, individuele informatie over wat de eventuele compensatie voor het product betekent en wat voor verbeteringen mogelijk zijn;
 • Verzekeraars ontwikkelen laagdrempelige informatiemogelijkheden voor hun klanten, zodat zij zelf kunnen onderzoeken wat hun mogelijkheden zijn;
 • Adviseurs geven bij lopende polissen advies over aanpassingen van deze polis zonder daarvoor aanvullende kosten in rekening te brengen;
 • Als de klant geen adviseur (meer) heeft bieden verzekeraars daar oplossingen voor, bijvoorbeeld door middel van een helpdesk. De verzekeraar brengt daarvoor de klant geen kosten in rekening;
 • Verzekeraar vraagt geen kwijting bij uitbetaling compensatie;
 • De tot nu toe verschuldigde compensatie wordt in de polis gestort;
 • Binnen het lopende product is wisselen naar goedkopere fondsen of van risicodekking eenmalig zonder kosten mogelijk;
 • Een aanbieder biedt goedkopere en betere alternatieve producten aan;
 • Als de klant voor een alternatief product kiest bij dezelfde of een andere aanbieder, worden er geen kosten als gevolg van de overstap berekend;
 • Aanbieders onderwerpen de nieuwe en aangepaste producten aan grondige analyse door middel van hun review- en productontwikkelingsprocessen

 


Stichting OdinStichting OdinStichting Odin
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
KennisdomeinenToegang tot evenementenkalenderToegang tot vacaturebank
Stichting ODIN • Postbus 2081 • 7301 DB Apeldoorn • info@stichting-odin.nl
homecontactcopyrightdisclaimer